×
Meillä ei ole koskaan ollut salmonellaa, vaan se oli laboratorion virhe

Meillä ei ole koskaan ollut salmonellaa, vaan se oli laboratorion virhe

”Hei,
Ruokaviraston jatkotutkimusten ja omien selvitystemme perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että tähän raporttiin liittyvä salmonellatulos on aiheutunut laboratoriossa tapahtuneesta virheestä. Virheellisen tuloksen on ilmeisesti aiheuttanut toisesta salmonellapositiivisesta näytteestä tapahtunut kontaminaatio. Pahoittelemme tapahtunutta virhettä sekä siitä teille aiheutunutta vaivaa ja haittaa. Olemme käynnistäneet selvityksen virheen taustalla olevien syiden löytämiseksi sekä korjaavat toimenpiteet, joilla ehkäisemme vastaavan toistumisen jatkossa.

Ystävällisin terveisin,
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx laboratorioyksikkö
Eurofins Scientific Finland Oy”

Näillä sanoilla alkoi sähköposti keskiviikkona 12.6.2024. Tästä jatkui tilamme mankeloiminen; meillä ei ollutkaan salmonellaa, ja kaikki toimenpiteet oli tehty turhaan.

Suomen salmonellalaki on yksiselitteinen ja raju salmonellatartunnan löytymisen jälkeen. Aluehallintovirasto antaa saman tien päätöksen salmonellan leviämisen estämiseksi, mikä käytännössä on täydellinen myynti- ja ostokielto tilalle. Päätös voidaan purkaa vain, kun AVI ei enää epäile salmonellaa. Käytännössä tämä tarkoittaa eläinten lopettamista ja saneeraustoimien aloittamista.

Meillä ei ole kuin hyvää sanottavaa viranomaisten ja eläinlääkärien toiminnasta tässä tapauksessa. He tekivät työnsä erittäin hyvin ja ammattimaisesti lain puitteissa. Ainoa ongelma tällä hetkellä on nimenomaan laki, joka ei pakota ottamaan kokonaan uutta kakkosnäytettä, vaan sama omavalvontanäyte toimitetaan toiseen laboratorioon. Ja meidän tapauksessa se oli jo riskikontaminoitunut Eurofinsin laboratoriossa.

Eurofins Scientific Finland Oy:n kotisivujen mukaan:

”Olemme itsenäinen ja riippumaton kaupallinen laboratorio. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, palveluiden luotettavuuteen ja laatuun, henkilöstömme korkeaan ammattitaitoon sekä palvelukonseptimme jatkuvaan kehittämiseen.”.

Heidän arvoihinsa kuuluu myös

”Uskottavuus
Eettisesti oikein toimimista liiketoiminnassamme ja talouden hoidossa riippumattomuudestamme tinkimättä”.

Olemme olleet jo yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön tästä asiasta sekä lakimuutoksesta, mutta nyt voimia syö rotan lailla Eurofinsin reklamaatiovastine. Heille luotettava ja eettisesti oikea toiminta tarkoittaa vääriä tuloksia, joista vain korvataan kymmenkertaisesti näytteenottohinta (alle 300 euroa).

Virheellisen tuloksen takia myö menetettiin yli 4.000 parhaassa muninnassa ollutta luomukanaa. Meille ei saanut tulla uudet tiput kasvamaan. Myö ei saatu myydä mitään kolmeen viikkoon. Ruskeita kanoja ei löydy kaupan hyllyiltä. Ne pitää tilata ja aikataulut pitää suunnitella vuosiksi eteenpäin. Meidän aikataulut ja suunnitelmat meni roskikseen.

Aivan järjettömän työmäärän lisäksi tämä on aiheuttanut valtavat taloudelliset ja henkiset tappiot. Meillä on kylmä rinki hanurissa, kun emme tiedä miten selviämme eteenpäin. Olemme joutuneet olemaan viikosta toiseen löysässä hirressä.

Vakuutusyhtiö on myös sekaisin. Tällaiseen ei ole kukaan osannut edes varautua. Olemme tiedottaneet monia asiaa koskettavia instansseja ja pyytäneet heiltä apua.

Sir Terry Pratchettia mukaillen, ”elämme kiintoisissa ajoissa”.